Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close
Facebook Google+

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

2018.11.21

KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu oraz QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

uzgodnionego w dniu 21 listopada 2018 r.

 

i udostępnionego w trybie art. 500 § 21 k.s.h.

 

Zarząd KLIMOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424, REGON: 190065160, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł, na podstawie art. 500 § 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości z dniem 21 listopada 2018 r. Plan Połączenia wraz z załącznikami, uzgodniony i podpisany w Gdańsku w dniu 21 listopada 2018 r. pomiędzy następującymi spółkami:

  1. KLIMOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747239, NIP: 5860006424, REGON: 190065160, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł, jako spółką przejmującą;
  2. „CLIMA-PRODUKT” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach, adres: ul. Żuławska 6, 83-032 Pszczółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000135132, NIP: 5862093752, REGON: 192794956, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, jako pierwszą spółką przejmowaną;
  3. BARBOR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skowarczu, adres: ul. Klimatyczna 4, 83-032 Skowarcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000291847, NIP: 6040088458, REGON: 220506410, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, jako drugą spółką przejmowaną;
  4. QUATROVENT II Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754239, NIP: 5862188263, REGON: 220383077, kapitał zakładowy w wysokości 30.000,00 zł, jako trzecią spółką przejmowaną.

 

Do pobrania:

Plan połączenia 

Unia Europejska